Portfolio

Benasal, Castellón

Potencia / Power: 4,3 MW
20.704 módulos / modules FV
Año / Year: 2008

Related Portfolio